Развитие без границ

AMAKids İntellektual İnkişaf akademiyasında uşaqlar üçün Mental arifmetika

Metodika abakus hesab şotkası vasitəsilə zehni hesablamalar aparararaq beyinin hər iki yarımkürəsinin eyni zamanda inkişaf etdirir və məlumatın qısa zamanda qavranmasına və qəbul edilməsinə nail olur.
sürətli şifahi hesablama əsas məqsədimiz deyil, lakin maraqli effekt veren bir amildir.
fəaliyyət göstərən mərkəzlərimiz
Təlim keçmiş
Peşəkar təlimçilər
ölkələr
Head counters course

Mental arifmetika mənim uşağıma nə üçün lazımdır?

Childrens sit
line analytics Analitik düşüncə və yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafı
Beyinin her iki yarimkürəsinin paralel inkişafi nəticəsində sizin övladınız tapşırıqlari müxtəlif variantlarla yerinə yetirirlər
line observation Müşahidəçilik
Müşahidə bacarığı formalaşır
line speedmemory Yaddaşın sürəti
Sürətli şifahi hesablama ilə bərabər beynin hər iki yarımkürəsinin aktiv çalişması sayəsində yeni məlumatın yadda qalması surəti də artır
line confidence Özünə inamın güclənməsi
Uşaq məktəbdə yaxşı oxuduğu təqdirdə, onda liderlik keyfiyyətləri yaranır və mustəqilliyə inam formalaşir.
line determination Qətiyyətli və məsuliyyətli
Akademiyadakı dərslərdən əlavə, uşaqlar ev tapşırıqlarını onlayn platformada etməlidirlər. Bu uşaqlarda öhdəçilik amili formalaşdırır və onlar bu öhdəçilik qarşısında cavabdehlik daşıyırlar.
line perception Yeni məlumatın dərhal qəbul edilməsi
Beyinin hər iki yarımkürəsinin aktivləşməsi və inkişafı sayəsində uşağıın yaddaşı və diqqəti güclənir.

Bu fantastika deyildir. Bizim uşaqların əldə etdikləri nəticələr göstərir ki ,bu realliqdır!

Mental arifmetika uzrə məşğələlırimiz necə keçir

Sheme mental arithmetic
Məşğələmiz həftəda bir dəfə keçir. Bu uşağin artıq yüklənməməsini və verilən materialın qəbul edilməsi üçün optimal vaxt sürəsidir
Üç yaş qrupları
Məşğələlər oyun formatında keçirildiyindən uşaqda maraq doğurur
5-6 yaş kiçik qrup -2 məşğələ hər biri 35 dəqiqə
7-10 yaş orta qrup - 2 məşğələ hər biri 45 dəqiqə
11-16 yaş orta qrup - 2 məşğələ hər biri 45 dəqiqə
Materialların yaxşı qavranması üçün ev şəraitində unikal onlayn platformanın olması önəmlidir Uşaqlar ev tapşırıqlarını həm onlayn , həm offlayn rejimində yerinə yetirirlər.
Qrupda 10 nəfərədən artiq uşaq olmur. Trener-məşqçi hər bir uşağa zaman ayirır və indivudal yanaşır.
Təlim-tədrisi AMAKids tərəfindən hazırlanmış xüsusi professional trener-məşqçilər aparır
Dərslər patentləşdirilmiş dərsliklərlə aparıılır. Bu unikal materiallar yalniz AMAKids mərkəzlərindədir.

Məlumat almaq istəyirsinizsə onlayn müraciət edin Onlayn müraciət edin

Tez-tez verilən suallar

 • Какая цель у данного курса?

  Цель методики – натренировать мозг для максимальной скорости восприятия и обработки информации в любом объёме.
 • Что такое ментальная арифметика?

  Ментальная арифметика – это методика развития умственных способностей детей от 5 до 16 лет, основанная на системе устного счёта. Обучаясь по данной методике, ребенок может выполнять арифметические вычисления за несколько секунд (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение числа в квадрат) в уме быстрее, чем на калькуляторе.
 • Зачем ребенку заниматься ментальной арифметикой?

  Ментальная арифметика создает прочную базу для самореализации. Благодаря этому курсу улучшается успеваемость по многим школьным предметам, а также раскрываются самые разнообразные творческие и интеллектуальные способности. Ребёнок учится проявлять инициативу и лидерские качества, ставить цели и достигать их.
 • Что такое абакус?

  Это счёты, которым больше 5000 лет. Современный абакус – это рамка с вертикально расположенными спицами. Обычно их 13. На каждой спице – по 5 косточек, верхняя отделена от нижних планкой. Четыре нижние косточки называются «земными», каждая представляет собой единицу. Верхняя косточка называется «небесной» и соответствует пяти «земным».
 • Зачем ребенку развивать оба полушария мозга одновременно?

  Правое полушарие головного мозга отвечает за воображение, образное мышление и фантазию. А левое – за логику, речь, математические способности. Ребёнок, у которого левое и правое полушария развиваются гармонично, сможет подойти к решению любых задач с двух сторон, творческой и аналитической, при этом процесс будет максимально быстрым.
 • Каким образом у ребенка развиваются сразу два полушария мозга?

  Задействование мелкой моторики обеих рук способствует активизации деятельности мозга в целом, а не только одного из полушарий. Визуализация символов и образов чисел переключает работу мозга с левого полушария на правое, обеспечивая синхронность работы. Методика содержит в себе тактильный, двигательный, вычислительный и игровой виды деятельности.

İlk dərs ÖDƏNİŞSİZDİR Qeydiyyatdan keçmək Bu gün qeydiyyatdan keçmişdir 2