Развитие без границ

AMAKids İntellektual İnkişaf Akademiyasında -Liberika-uşaqlar uçün surətli mütaliə

Liberika -yuksək surətlə mütaliənin inkişafına yönəldilmiş bir metodikasıdır.
Kursun əsas məqsədi-uşaqda mütaliəyə sevginin yaradılmasıdır.Məqsədimiz-materialı 100 faiz anlamaqla 5 dəfə və ondan daha da artıq mutaliəyə nail olmaqdır.Tədris materialları ekspertlər tərəfindən dəstəklənmişdir.
fəaliyyət göstərən mərkəzlərimiz
Təlim keçmiş
Peşəkar təlimçilər
ölkələr
Header child liberika

Mənim uşağıma Liberika nə üçün lazımdır

childrens liberika stay
line speedreading Mütaliə sürəti
Liberika mutaliə sürətinin dəqiqədə 2500 sözə qədər səssiz və səsli dəqiqədə 285 sözə qədər artirmağa nail olur.
line gamedev Oyun inkişafı
Dərslər oyun formatında keçirildiyi üçün uşaqlar yeni materialları daha tez və yaxşı qəbuı edillər.
line platform Onlayn platforma
Ev tapşırıqlarını uşaqlar unikal onlayn -platformada edirlər,bu da yeni məlumatların qavranmasını daha effektiv edir.
line easyteach Dərslərin rahat qəbul edilməsi
Metodikanın köməyi ilə Uşaq məktəb dərslərini daha asanlıqla yerinə yetirir və xarici dilləri daha tez öyrənir.
line likeread Mütaliəyə sevgi
Uşaqda mütaliyəyə sevgi yaranır, o ədəbiyyatla maraqlanmağa başlayır
line concentranion Konsentrasiya
Mütaliə və məlumatın qavranması zamanı uşaq diqqıətli olur və bübün diqqətini ən önəmli hədəfə yönəldir.

Liberika Klassik metod

Liberika dərslərimiz necə keçir?

Sheme what it happen
Qrupda 10 nəfərədən artiq uşaq olmur. Trener-məşqçi hər bir uşağa zaman ayırır və indivudal iş aparır.
Dərslər patetntləşdirilmiş kitablarla keçirilir. Bu kitablar rengarəng illyustrasiyaları ilə və əyləncəli tapşırıqlarla uşaqlarda böyük maraq doğurur.
Uşaqlar dərslərdə (məşğələlərdə) yalnız bilik və oxuma səviyyəsi eyni olan həmyaşıdları ilə oxuyurlar.
Dərs saatı-1,5saatdır.Liberikada 16 dərs, Liberika + 8 dərs keçirilir.
Uşaqlar ev tapşırıqlarını unikal onlayn platformada həftədə 4 dəfə 20 dəqiqə və daha çox məşğul olmaqla yerinə yetirirlər.
Hər dərsdə mutaliyə testi aparilır, «urəyində (özlündə)»oxuma qabiliyyəti inkişaf etdirilir. Liberika kursunda biz həmçinin «yuksəksəslə» oxumani da test edirik.
Daha fəal uşaqlar üçün Liberika + kursu hazırlanmışdır. liberika + kursu-fotomütaliə programmıdır. Mütaliyə gabiliyyəti orta səviyyədən yüksək və göstəricilərini yuksəltmək istəyən uşaglarımız ücün nəzrdə tutulmuşdur.

Superqabiliyyət yoxsa realliq

Məlumat almaq istəyirsinizsə sorğu göndərin Onlayn müraciət

Tez-tez verilən suallar

 • Что дает ребёнку Либерика, кроме скоростного чтения и понимания?

  У ребёнка развивается образное мышление, логика, память, внимание и мелкая моторика – для неё разработаны специальные упражнения «Нейроакробатика».
 • Зачем ребёнку быстро читать?

  В современном потоке информации очень важны скорость чтения и усвоение материала. Курс Либерики позволит ребёнку усваивать любую информацию быстро и с максимальной пользой.
 • Каким образом увеличивается скорость чтения?

  В курсе Либерики есть комплекс упражнений, состоящий из специальных техник чтения с использованием авторских разработок нашей компании. С их помощью ребёнок постепенно переходит от классического пословного горизонтального чтения к блочному чтению сверху вниз.
 • Каким образом ребёнок при скорости около 1000 слов в минуту сможет понимать прочитанное?

  Благодаря определённым техникам чтения ребёнок сможет понимать прочитанный текст полностью и научится регулировать свою скорость чтения, мгновенно подстраиваясь непосредственно под текст, его сложность, а также свои требования к тексту.
 • На какой скорости будет читать мой ребёнок после завершения курса?

  Скорость чтения у каждого ребёнка индивидуальна. В зависимости от стартовых показателей наши ученики добиваются результатов после основного курса Либерики в 300, 1000, 3000 и более слов в минуту. Основной взлет скорости чтения происходит на курсе «Либерика+». Здесь возможности ребенка не ограничены.
 • Насколько долговечен навык скоростного чтения?

  На всю жизнь, если навык скоростного чтения будет постоянно использоваться. Для закрепления навыка у нас существует система посткурсового доступа к платформе, позволяющая закрепить результат обучения.

İlk dərs pulsuzdur Geydiyyatdan keçin Bu gün geydiyyatdan keçiblər 2